Farní informace na 14. neděli v mezidobí – 4. 7. 2021

Farní informace na 14. neděli v mezidobí - 4. 7. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
5. 7. 2021
Pondělí
8:00
Slavnost sv. Cyrila,
mnicha
a Metoděje,
biskupa,
patronů Evropy
Na úmysl
6. 7. 2021
Úterý
07:30
Úterý 14. týdne v
mezidobí
Za živé a zesnulé členy rodiny Pařízkovy, Obršálovy, Rejtharovy a Maškovy
7. 7. 2021
Středa
18:00
Středa 14. týdne
v mezidobí
Za + Jozefa, Václava a Vlastimila
8. 7. 2021
Čtvrtek
07:30
Čtvrtek 14. týdne
v mezidobí
Za živé a zesnulé členy rodiny Köhlerovy
9. 7. 2021
Pátek
18:00
Pátek 14. týdne
v mezidobí
Za duše v očistci
10. 7. 2021
Sobota
18:00
Vigilie 15. neděle
v mezidobí

Za + Karla Skalického, rodiče a prarodiče

11. 7. 2021
Neděle

08:00

19:30

15. neděle
v medziobdobí

R: Za + Lubora Ondráčka a otce Václava

V: Za + p. Večeřovou a za živé i zesnulé členy její rodiny

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Zveme Vás na poutní mši svatou do Přepych v neděli 7. v 9:30 z příležitosti slavnosti patrona chrámu sv. Prokopa. A také zveme na mši svatou do Hrošky příští sobotu 10. 7. od 16:30 hod.   
  2. V prázdninovém období od 3. 7. 2021 do odvolání budeme sloužit mši svatou v Osečnici v sobotu od 16:30 a v Solnici v neděli od 11:00 Časy ostatních bohoslužeb se nemění.
  3. V pondělí 7. máme slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Mše svaté budou dopoledne jako v neděli. Večerní mše svatá v Dobrušce nebude a úmysl se překládá na ranní mši svatou. Také v úterý mše svatá v Solnici nebude.
  4. Za pomoci našeho kandidáta dostala farní internetová stránka nový vzhled. Změnil se trochu i název domény: z „farnost-dobruska.cz“ na „farnostdobruska.cz“.
  5. Kdo vnímá povolání do stavu trvalého jáhenství, ať se ohlásí na farním úřadě, aby se mohl začlenit do přípravné fáze na přijetí jáhenského svěcení.
  6. Zveme mládež na již tradiční vikariátní výlet od 5. – 9. července 2021 do Třebíče. Doprava vlakem. Cena: přibližně 700 Kč ubytování + cestování (dále nutno platit jídlo, pití, vstupy a další aktivity, bližší info o ceně naleznete na našem facebooku). Ubytování zde: http://www.halahoj.org/zakladny/ubytovani-v-trebici-domecek/   Závazná přihláška zde: https://forms.gle/sd475vV6RVBw2CEW8            Covid info: upřesníme, jestli bude potřeba antigenní/PCR test  Přihlašujte se co nejdříve, děkujeme. Tipy na výlety po okolí vítány. Těšíme se na další společné dobrodružství. Klára Bergerová, Eliška Balcarová
  7. V sakristii jsou k dispozici diecézní stolní kalendáře na rok 2022 s tematikou „Skvosty z diecézních sbírek“. Cena je 70 Kč.

Dobrý Otče, děkujeme ti, že jsi nás stvořil jako křehké, smrtelné tvory, kteří však vyšli z tvých rukou a nesou na sobě otisk tvých rukou. Svěřujeme ti proto všechny své pochybnosti, všechnu svou neochotu uvěřit i obavy, pramenící z poznání své křehkosti, i když naše touhy směřují k nekonečnu. Nechceme patřit k těm, kteří se nedokázali odpoutat od svého „já“ ani od zažitých představ o druhých lidech. Osvoboď nás od strachu z lidskosti! Dej, ať se kolem sebe díváme tvým otcovským a mateřským pohledem, s nímž jsi tvořil své nádherné stvoření, i tvým uklidňujícím a bratrským pohledem Spasitele, který mocí Ducha svatého sestoupil mezi nás, abychom díky tvé odpouštějící a slitovné lásce dokázali přijímat sami sebe i všechny své bližní jako vzácný dar, pocházející od tebe.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek