Hloubková vizitace lazaristů v Dobrušce

Hloubková vizitace lazaristů v Dobrušce

Zpravidla jednou za deset let proběhne v jednotlivých provinciích kongregace sv. Vincence z Pauly hloubková vizitace, jejíž účelem je posoudit stav a funkčnost konkrétních společenství lazaristů. Nyní přišly na řadu domy v České a Slovenské republice. Jak řekl P. Augustín Slaninka, regionální superior Misijní společnosti v Čechách, ze všeho nejvíce jde především o rozhovory s bratry a jejich povzbuzení na jejich cestě spirituality, kterou do církve přinesl sv. Vincenc. „O průběhu vizitace následně vznikne Postvizitační list generálního otce. Celé je to o tom, abychom se stále drželi charismatu sv. Vincence a pokračovali v záměru, který on do dnešního času nemohl už uskutečnit“, popsal smysl návštěvy P. Augustín Slaninka z východočeské Dobrušky.

Během československé vizitace, v jejímž rámci se setkal i s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem, navštívil Pater Miles Heinen, CM, generální asistent Misijní společnosti, domy v Lošticích, Dobrušce, Plzni, Bratislavě, Bijacovcích a v Banské Bystrici. „Jedním z našich úkolů je spojovat lidi, kteří se nechávají inspirovat duchovním poselstvím sv. Vincence. Vloni byl vyhlášen v Římě záměr starat se především o bezdomovce, přivést téměř dvě stovky organizací, které se bezdomovectvím zabývají, ke vzájemné spolupráci. Na Univerzitě de Paul v Chicagu jsme zřídili studijní obor, kde lze studovat, jakým způsobem se nejlépe o bezdomovce starat“, řekl generální asistent z Říma.

Jedním z důvodů právě probíhající vizitace je i fakt, že je ve světě velká poptávka po založení nových domů, kde by lazaristé v duchu charisma sv. Vincence začali působit. Proto při vizitaci došlo i na takový malý personální audit, zda by každý z fungujících domů v Česku a na Slovensku nemohl případně vyslat jednoho bratra pro založení nových misijních komunit ve světě. „Dnes již misijní práci neděláme způsobem, jakým pracoval sv. Vincenc. Mění se formy chudoby i evangelizace, proto je nutné využívat nové možnosti a přizpůsobovat naši práci novým požadavkům“, řekl superior P. Slaninka a vizitátor P. Heinen k tomu dodal: „Sv. Vincenc se snažil navázat kontakt s člověkem a jeho srdcem, aby se mohlo změnit. Vincenc má co nabídnout. V naší kongregaci říkáme, že nejsme nějakou další mimovládní organizací, která má na starosti sociální práci. Vincenc se snažil přivést i laiky k pomoci chudým a tím se i jejich srce otevírala. Toto je něco, co se v církvi po II. Vatikánském koncilu děje a zároveň je to něco, co přivádí člověka k pronikání do enangelia, do kontemplace v akci.“ 

Snímek: Zprava regionální superior Misijní společnosti v Čechách P. Augustín Slaninka, CM;  generální asistent Misijní společnosti P. Miles Heinen, CM; seminarista, pastorační asistent Matej Pinkas.

Zdroj: bihk.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek