Jarňáky 2017

Jarňáky 2017

Od 26.2 do 1.3 se uskutečnil už tradiční Farní-jarní tábor na chalupě v Mastech.

Tři misionářské skupiny, jezuiti, františkáni a vincentíni se octli v pralese s touhou hledat nové duše, kterým se ještě nedostala radostná zvěst evangelia. Čirou náhodou natrefili na kmen domorodců, který ještě pořád žil v zajetí svých temných pohanských praktik pod taktovkou zlého šamana, který je okrádal a vykořisťoval.

Nejdřív bylo potřeba získat nějaké znalosti o kmenu, spoznat jejich řeč. K tomu misionářům posloužil starý zašifrovaný text, který po mnoha námahách rozluštili. Pak následoval další důležitý úkol, a to stavba kostela. Soutěžilo se s různými materiáli, s různými architektonickými řešeními a umístěním v terénu. Na další den se misionáři pokusili naučit domorodce péct chutné buchty pro jejich hladové žaludky.

Avšak, vztah se šamanem se vyostřoval. Vyhrožoval sem čím dál víc a sliboval pomstu. To misionáře samozřejmě neodradilo, vždyť „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“. (Řim 8,31)

Pro zvěstování evangelia misionáři vyrobili vlastnoruční papír, na který pak napsali texty v jazyce domorodců.

Jednoho dne ráno nebyl šaman vůbec k nalezení. Jednotlivé misionářské skupiny se ho vydali hledat. Nakonec ho našli smutného na okraji jejich kraje. Chystal se od nich utéci, protože ho už domorodci neposlouchali, a když viděl veliké věci, které se děli rukama misionářů, dostal strach před Bohem, kterého oni ohlasovali.

Misionáři se posnažili vysvětlit šamanovi, že Bůh křesťanů je nekonečně milosrdný a proto dokáže odpustit hříchy i jemu. Zároveň ho ujištili, že i oni jsou ochotni odpustit mu všechno špatné, co dělal a přijmout ho nazpět.

Takto se povedlo právě na Popeleční středu přivést ke Kristovi lidi, kteří ho ještě neznali, ale po setkání s Ním díky misionářum „zanechali všeho a šli za ním.“ (srov. Mt 4,18-22)

Přesunout se na začátek