Farní informace na 4. neděli postní – 10. 3. 2024.

4. neděle postní - Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Pomazání nemocných budeme udělovat v tuto neděli při všech mších svatých.

2. Tuto neděli se zároveň koná celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

3. V úterý 12. 3. se uskuteční zasedání farní rady v Dobrušce v pastoračním centru v 19:00.

4. Ve středu 13. 3. se křížovou cestu budou modlit manželé a v pátek 15. 3. farnost.

5. Zveme vás na pobožnost křížové cesty na Studánku u Chábor v sobotu 16. 3. v 15:00.

6. Zveme mládež od 14 do 26 let na Diecézní setkání mládeže 23. března 2024 v Hradci Králové. Příjezd a registrace účastníků je od 9:00 ve Filharmonii Hradec Králové a program začíná v 9:30. Přihláška a veškeré podrobné informace včetně programu na webu diecezko.cz. Zároveň uvítáme každou pomoc mladých v přípravném týmu (prosíme o vyplnění přihlášky). Přijměte též pozvání na hru Křížová cesta (více informací na webu: https://krizovka.diecezko.cz/).

7. Dáváme do pozornosti farní pouť na slavnost blahořečení Božího služebníka Jána Havlíka, která se uskuteční v sobotu 31. srpna 2024 v Šaštíně.

Tváří v tvář nábožným lidem, kteří jsou stále v pokušení číst Boží jednání jako soud zavržení, evangelium ujišťuje, že „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něho byl svět spasen“. To je hluboký záměr v srdci Boha, který nechce pro hříšníka smrt, ale život a spasení (srov. Ez 18,23;33,11)! Ano, „Bůh je láska“ (1Jan 4,8–16), a je na nás, na každém z nás, abychom vynesli rozsudek sami nad sebou. Jak? Přilnutím k této lásce s vědomím, že jsme všichni hříšníci a potřebujeme milosrdenství. Jestliže však tuto lásku odmítáme, přisuzujeme Bohu tvář zvráceného Boha – a dokonce věříme, že ho bráníme – a dopadáme tak, že odsuzujeme sami sebe…

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek