Farní informace na 2. neděli postní – 25. 2. 2024.

2. neděle postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 25. 2. je celodiecézní sbírka „Svatopetrský haléř“.

2. Během postní doby se v Dobrušce ve středu a pátek od 17:30 modlíme pobožnost křížové cesty. Ve středu 28. 2. se bude modlit Schönstatt a v pátek 1. 3. farníci.

3. Jako součást duchovní přípravy na oslavy 300. výročí posvěcení kostela sv. Václava vás opět zveme na tichou adoraci do farní kaple v Dobrušce ve čtvrtek 29. 2. v 19:00.

4. Příští týden je první pátek v měsíci. Zpovídat budeme v týdnu půl hodiny před mšemi svatými. Na první sobotu bude mše svatá v Dobrušce i ráno v 7:30.

5. Zveme nejenom děti na farní bruslení do Opočna příští neděli 3. 3. od 16:30 do 18:00.

6. Zveme vás na postní duchovní obnovu našich farností v sobotu 9. 3. do Dobrušky. Začneme mší svatou v kostele sv. Václava v 9:00 a pak se přesuneme do pastoračního centra. Provázet nás bude P. Prokop Brož.

7. Pomazání nemocných budeme udělovat na 4. neděli postní při všech mších svatých.

8. V rámci jarních prázdnin ve středu 6. 3. zveme děti a mládež na turistický výlet z Nového Města nad Metují pěšky do Dobrušky (cca 14 km). Odjezd autobusu z Dobrušky v 8:40. Nahlašování Marcele Volfové nebo Braňovi Štefúnovi.

9. O letních prázdninách v termínu 5. – 9. 8. 2024 budeme pro děti opět pořádat farní příměstský tábor. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak na programu tábora. Téma tábora a přihlašování bude zveřejněno v březnu.

Pro nás všechny dnešní evangelium představuje velkou výstrahu: Ježíš nemůže být projekcí našich přání, není Bohem, kterého si představujeme a vytváříme podle našich přání a jehož milujeme proto, že jsme si ho vlastníma rukama vytvořili. Ne, on je Ježíš Kristus podle Písma: abychom ho poznali, je třeba naslouchat Slovu obsaženému v celém Písmu, jehož srdcem je evangelium! Odtrhnout Ježíše Krista od Písma znamená nepřijmout význam dějin spásy a současně vyprázdnit obsah víry ve vzkříšení: „Kristus“ totiž „zemřel a vstal ve shodě s Písmem“ (srov. 1 Kor 15,3–4).

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek