Farní informace na 1. neděli postní – 18. 2. 2024.

1. neděle postní

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. V rámci Národního týdne manželství si manželé budou moci obnovit své manželské sliby při mších svatých tuto neděli 18. 2.

2. Během postní doby se v Dobrušce ve středu a pátek od 17:30 modlíme pobožnost křížové cesty. Ve středu 21. 2. se budou modlit senioři a v pátek 23. 2. ministranti.

3. Příští neděli 25. 2. bude celodiecézní sbírka „Svatopetrský haléř“.

4. Dáváme do pozornosti tradiční „postničku“, kterou si můžete vzít nebo i vlastnoručně s dětmi vyrobit a do které můžete ukládat peníze, či už sami nebo celá rodina, které během postní doby ušetříte. Ty se pak sesbírají a použijí na konkrétní dobročinný cíl.

5. Zveme mladé lidi na zimní vikariátní setkání mládeže. Bude se konat v termínu 23. – 24. 2. 2024 na DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách. V pátek bude program na Vesmíru, následně zde přespíme a druhý den půjdeme společně na svah na lyže/snowboard a nelyžaři na procházku. Více informací na plakátku a na našem webu vikariatrychnov.webnode.cz

6. Pozor, změna: v rámci jarních prázdnin ve středu 6. 3. (ne ve čtvrtek 7. 3.) zveme děti a mládež na turistický výlet z Nového Města nad Metují pěšky do Dobrušky (cca 14 km). Odjezd autobusu z Dobrušky v 8:40. Nahlašování Marcele Volfové nebo Braňovi Štefúnovi.

7. Nabízíme vám možnost sledovat život ve farnosti prostřednictvím sociální sítě Facebook na novém kanálu farnosti s názvem Farnost Dobruška.

8. O letních prázdninách v termínu 5. – 9. 8. 2024 budeme pro děti opět pořádat farní příměstský tábor. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak na programu tábora. Téma tábora a přihlašování bude zveřejněno v březnu.

Obrátit se znamená v jistém smyslu udělat ze sebe malé a prosté (myšleno ve vztahu k falešné velikosti a nepravdivé moudrosti); být ochotní a připravení vzdát se všeho, přestat se pokládat za střed vesmíru a nutit všechny ostatní, aby se kolem nás otáčeli. Teilhard de Chardin s hlubokou pravdivostí řekl, že obrátit se znamená decentralizovat se od sebe samotného a opětovně se centralizovat na Boha, čili umístit Boha a jeho Království do středobodu naší existence, kde se sbíhají myšlenky a úmysly; tento středobod totiž obvykle zabírá pouze naše „já“.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek