Farní informace na 3. neděli adventní – 17. 12. 2023

Farní ohlášky na 3. adventní neděli

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do sbírky na kněžský seminář a formaci bohoslovců jste přispěli sumou 19 326 Kč. Děkujeme všem dárcům!

2. Tradiční DOBROČINNÝ PRODEJ aneb „děti pomáhají dětem“ právě začíná. Vzadu v kostele jsme pro Vás nachystali spoustu krásných výrobků a dobrot. Letos společně pomáháme malému Davídkovi. Přispět můžete libovolnou částkou. Děkujeme, že pomáháte s námi!

3. Adventní zpovídání bude probíhat v Dobrušce tuto neděli 17. 12. od 16:00 do 19:00 a opět bude k dispozici také kněz z jiné farnosti. Pak příští týden v Solnici v úterý 19. 12. od 17:00 a v ostatních farnostech na požádání.

4. Srdečně vás zveme na společné vystoupení ženského pěveckého sboru Vlasta a Dobrušského žesťového sdružení. Koncert se koná v našem kostele sv. Václava v úterý 19. prosince 2023 v 19 hodin.

5. Prosíme o pomoc při stavění betlému ve čtvrtek 21. 12. od 15:00.

6. Zveme vás na koncert J. J. Ryba „Česká mše vánoční“ do Přepych v pátek 22. 12. v 18:00 do kostela sv. Prokopa.

7. Betlémské světlo přinesou skauti do kostela sv. Václava v neděli 24. 12. a bude k dispozici od 14:00 do 15:45 a také v pondělí 25. 12. od 15:00 do 16:00.

8. Na 4. adventní neděli 24. 12. bude mše svatá dopoledne pouze v Dobrušce v 8:00. Odpolední a večerní mše svaté budou již ze slavnosti Narození Páně podle rozpisu ve vývěsce.

9. V Zámecké galerii v Kvasinách od 2. 12. do 4. 2. 2024 probíhá již 13. tradiční výstava betlémů. Více informací na plakátku ve vývěsce.

I dnes je zapotřebí dívat se na Janovu autentickou pokoru – k tomu jsou povoláni především ti, kteří mají jako on poslání hlásat Ježíše Krista. Jan napomíná církev a všechny, kdo evangelizují, aby nepřitahovali pohled na sebe, nemluvili o sobě a nevázali k sobě ty, kteří mají být přivedeni pouze ke Kristu! V době náboženského narcismu, v době, kdy je plno těch, kdo „vyprávějí sami sebe, aby vydávali svědectví“, nebo beze studu vystavují vlastní osobu na odiv světu ve jménu charismat, jichž se jim dostalo, je Jan Křtitel neustálou připomínkou, která se ptá a soudí…

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek