Farní informace na 2. neděli adventní – 10. 12. 2023

Farní ohlášky na 2. adventní neděli

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Dnešní neděli 10. 12. se koná celodiecézní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

2. Zveme na rorátní mše svaté do kostela sv. Václava v Dobrušce v úterý a čtvrtek v 6:00. Mše svaté v 7:30 v úterý a čtvrtek nebudou.

3. Dne 13. 12. se bude konat setkání členů „Živého růžence“ v pastoračním centru v 19:00.

4. Adventní zpovídání bude probíhat příští týden dle rozpisu, který je ve vývěsce.

5. V Zámecké galerii v Kvasinách od 2. 12. do 4. 2. 2024 probíhá již 13. tradiční výstava betlémů. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Očekávání Ježíšova příchodu není otázkou množství dní nebo století, nýbrž kvality času, který byl každému z nás dán. Bůh nevnímá čas člověka jako součet dní jeho života, ale dopřává mu milostivé léto, určené k obrácení (srov. Lk 4,19; 13,8). “Jeden den” zkrátka znamená jediný čas, který je třeba naplnit jedinou snahou o věrnost vůči Bohu. Dny, které Bůh daruje člověku, jsou tedy určeny k obrácení, které Bůh nabízí všem lidem. Někteří si však myslí, že obrácení nepotřebují. V důsledku toho nedokáží dobře využívat svůj čas a Boží trpělivost si vykládají jako otálení.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek