Farní informace na 33. neděli v mezidobí – 19. 11. 2023

Farní ohlášky na 33. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Tuto neděli 19. 11. je celodiecézní sbírka na podporu katolických médií.

2. Příští sobotu 25. 11. se v Hradci Králové uskuteční celodiecézní setkání mládeže. Od 19. 11. do 25. 11. bude probíhat týden modliteb za mládež.

3. Zveme na liturgii slova s meditací do farní kaple v Dobrušce ve čtvrtek 23. 11. v 19:00 na téma „Moře“.

4. Příští neděli 26. 11. na slavnost Krista Krále bude v Dobrušce celodenní Eucharistická adorace. Časový harmonogram, na který se můžete zapsat dle vlastního uvážení, je vzadu na stole.

5. Zveme děti školního věku na Církevní Silvestr, který se bude konat 2. 12. 2023 v pastoračním centru v Dobrušce od 14 hod. do 20 hod. Děti se mohou těšit na tvořivé aktivity, výrobu adventních věnců a filmový večer. Večeře bude zajištěna. S sebou něco slaného k filmu, přezůvky a teplé oblečení na ven. Prosíme zájemce nahlásit Marcele Volfové nebo P. Emilovi do neděle 26. 11.

Bůh dává člověku důvěru a nachází radost v tom, že každému z nás milostivě uděluje své dary (srov. Mt 10,8). To hlavní spočívá zejména v rozpoznávání a přijímání Božích darů s vděčností, neboť jsou přesně vyměřeny pro naše osobní dobro. Zároveň nesmíme srovnávat přijaté dary s tím, co dostali ostatní. Na nás je, abychom s přijatými dary dobře naložili, tedy abychom na nevýslovné obdarování odpovídali celým svým životem. Tohle za nás totiž nemůže udělat nikdo jiný!

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek