LAUDATO SI – setkání dětí z Bílého Újezdu

LAUDATO SI - setkání dětí při kostele v Bílém Újezdu

V sobotu 10. 6. 2023 se sešlo 20 dětí v pastoračním centru v Dobrušce, aby společně prožily den inspirovaný druhou encyklikou papeže Františka Laudato si -Tobě buď chvála, která má podtitul „O péči o společný domov“. Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“

Abychom zjistili, co nás čeká, museli jsme u kostela sv. Václava nejprve najít kartičky s písmeny a složit název encykliky. Farní vikář, P. Branko Štefún, nám vysvětlil, co nám encyklika říká a pustil nám zajímavé video. Dále jsme se zabývali otázkou vody ve světě, ohroženými živočichy v Česku a rozkladem materiálu v přírodě. Chtěli jsme téma encykliky šířit také mezi ostatní lidi, nakreslili jsme tedy tématické obrázky a mementa, které jsme zalaminovali a vytvořili nástěnku na plotě u fary.😀

Po výborném obědě, který nám uvařila jedna hodná maminka, jsme se vydali na procházku na hřbitov v Pulicích. Při cestě jsme sbírali odpadky, kterých nakonec byl plný pytel.  Na hřbitově jsme si u pumpy pořádně umyli ruce, protože jsme zde dostali od P. Braňa svačinu a pomodlili se u hřbitovního křížku. Zpáteční cesta byla do pořádného kopce a zažili jsme i jeden vosí „píchanec“. Závěrečná „zmrzka“ byla tedy na místě. 😉 Tento krásný den s kamarády naplněný zážitky, poznatky a tvořivostí jsme zakončili večerní mší svatou.

Děkujeme Pánu za krásné počasí a ochotu všech dospělých, kteří nám tento den umožnili! ❤

Přesunout se na začátek