Farní informace na Květnou neděli – 2. 4. 2023

Farní informace na Květnou neděli

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Na Velký pátek 7. 4. bude celodiecézní sbírka na Svatou zemi.

2. Postní zpovídání pokračuje podle rozpisu. V Dobrušce v neděli 2. 4. od 16:00.

3. Prosíme o pomoc při stavění Božího hrobu v úterý 4. 4. od 15:30.

4. Křížovou cestu ve středu 5. 4. od 17:30 se bude modlit společenství Schőnstatt.

5. Ministranti, kteří by chtěli jet na Zelený čtvrtek do Hradce Králové na mši svěcení olejů, ať se nahlásí některému z kněží.

6. Již tradičně bude v Dobrušce probíhat od Zeleného čtvrtku do Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Eucharistická adorace. Vzadu na stole je časový harmonogram, na který se můžete prosím zapsat.

7. V pátek 7. 4. vás zveme na modlitbu křížové cesty do Dřízen ve 12:00. Kdo by měl zájem jet na kole, odjíždí se od kostela sv. Václava v Dobrušce v 10:45.

8. Zveme vás na modlitbu ranních chval do kostela sv. Václava v Dobrušce na Velký pátek a Bílou sobotu v 8:00.

9. V neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme při ranní mši svaté žehnat velikonoční jídla.

10. Chceme vás informovat, že večerní mše svatá v neděli v Dobrušce bude až do konce května sloužena v 18:00.

Naplnění Písma nemůžeme chápat v pouze literárním smyslu, anebo ještě hůře tak, jako by se jednalo o nevyhnutelný osud, který si Bůh sám přál, takže Ježíš neměl jinou možnost než se tomu všemu podvolit. Ne, v průběhu svého utrpení má Ježíš celou situaci pevně v rukou ještě více než jindy. Projevuje se tak jeho zcela mimořádná svoboda a hluboké pochopení probíhajících událostí. Je si jasně vědom toho, že smyčka kolem něj se zatahuje, protože jeho způsob vypravování Boha je pro náboženskou a politickou moc nesnesitelný. I v této lidsky svízelné situaci však projevuje autoritu toho, kdo jedná v poslušnosti Bohu a naplňuje jeho záměr spásy, nehledí vůbec na sebe a je odhodlán prožívat lásku až do konce, i za cenu vlastního života.

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Augustín a P. Braňo

Přesunout se na začátek