Farní informace na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 17. 4. 2022

Farní informace na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
18. 04. 2022
Pondělí
08:00
Za Marii Petráňovou, manžela, dceru a rodiče
19. 04. 2022
Úterý
07:30                                        
Na poděkování a za Boží ochranu do dalších let  
20. 04. 2022
Středa
18:00 
Za + Vladimíra
21. 04. 2022
Čtvrtek
07:30
Za + Vladimíra               
22. 04. 2022
Pátek
18:00
Za + Vladimíra
23. 04. 2022
Sobota
18:00                            
Za + Vladimíra        
24. 04. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za skauty a skautky střediska Dobruška                                                                                                              V: Za + Vladimíra

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Prožíváme slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Následujících osm dní (velikonoční oktáv) prožíváme jako jeden slavnostní den. Až do neděle Seslání Ducha Svatého se místo Anděl Páně modlíme Vesel se, nebes Královno.
  2. Ve velikonoční pondělí 4. budou dopoledne mše svaté jako v neděli. Večerní mše svatá v Dobrušce v 18:00 nebude.
  3. Do sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste minulou neděli přispěli spolu ve všech farnostech sumou 19 486 Kč. (Dobruška 7905, Bílý Újezd 2860, Dobré 1462, Osečnice 690, Přepychy 2149, Solnice 1500, Skuhrov 2920). Děkujeme všem dárcům! Dnešní neděli  je sbírka na Pastorační centrum.        
  4. Děkujeme všem, kteří přišli pomoct při stavění Božího hrobu a taky při přípravě velikonoční liturgie, výzdoby, uklízení, čtení, zpěvu, ministrování či jakýmkoli jiným způsobem.
  5. Příští neděle je nedělí Božího milosrdenství. V Dobrušce vás zveme na pobožnost v 15:00. V ostatních kostelích se pomodlíme po mši svaté.
  6. Chceme vás informovat, že večerní mše svatá v neděli v Dobrušce bude sloužena v 18:00 až do konce května. Od 1. 6. do 31. 8. bude pak sloužena v 19:30.
  7. Po třech letech se opět 30. 4. v Praze organizuje Národní pochod pro život. Organizace i program je stejný jako v roce 2019. Opět bychom využili vlakovou dopravu určenou pro tuto akci. Přistoupili bychom na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí v 7: 38. Zpáteční spoj z Prahy jede v 18 hod. Více informací a také video z minula je na stránkách: Národní pochod pro život (hnutiprozivot.cz) Kdo by chtěl jet společně, dejte prosím vědět p. Marcele Volfové do této neděle 17. 4. Přihlásila by všechny hromadně. Také je možnost objednat trička. Duchovní doprovod skupiny by dělal pan farář P. Emil Hoffmann.
  8. Přejeme vám všem hojnost Božích milostí během těchto Velikonočních svátků.

Co je skutečně důležité? Vydat se hned za úsvitu na cestu. Nesmíme otálet nebo se nechat ovládat předsudky a strachem, nýbrž musíme přemáhat temnoty pochybností světlem naděje. Proč bychom se i dnes nemohli setkat se vzkříšeným Pánem? Zcela jistě k tomuto setkání může dojít. Místo a způsob budou pro každého odlišné, a každý to může prožít svým osobním způsobem. Výsledek tohoto setkání je však pro všechny stejný – radikální proměna osobnosti člověka.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek