Farní informace na Květnou neděli – 10. 4. 2022

Farní informace na Květnou neděli

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
11. 04. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
12. 04. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM  
13. 04. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM (greg.)
14. 04. 2022
Čtvrtek
18:00
Na úmysl CM               
15. 04. 2022
Pátek
18:00
 
16. 04. 2022
Sobota
20:00                            
Za + Josefa Vašatu, celý rod a živé členy rodiny         
17. 04. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Za farniky                                                                                                          V: Za + Oldřicha Hofmana, jeho + rodiče, bratra, ochranu a pomoc živým členům rodiny Hofmanovy

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Dnešní neděli 10. 4. je celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov. V pátek 15. 4. bude dveřní sbírka na Svatou zemi. Příští neděli 17. 4. bude sbírka na pastorační centrum. (Podařilo se už splatit jednu z půjček ve výši 300 000 Kč. Druhá se průběžně splácí a zbývá zaplatit cca 200 000 Kč)
  2. Prosíme o pomoc při stavění Božího hrobu v úterý 12. 4. od 16:00.  
  3. Zveme vás na pobožnost křížové cesty do Dřízen na Velký pátek 15. 4. v 12:00. Kdo by chtěl jet společně na kole, odjíždíme od kostela v Dobrušce v 10:45.
  4. Děkujeme všem, kteří jste se napsali do seznamu na adoraci během velikonočního tridua. Prosíme, pokud tam je ještě volný termín, abyste se do něj zapsali, kdo ještě přemýšlíte.
  5. Kdo by měl zájem, budeme na velikonoční neděli ráno při mši svaté požehnávat v našich kostelích jídlo.
  6. Chceme vás informovat, že večerní mše svatá v neděli v Dobrušce bude sloužena v 18:00 až do konce května. Od 1. 6. do 31. 8. bude pak sloužena v 19:30.
  7. Po třech letech se opět 30. 4. v Praze organizuje Národní pochod pro život. Organizace i program je stejný jako v roce 2019. Opět bychom využili vlakovou dopravu určenou pro tuto akci. Přistoupili bychom na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí v 7: 38. Zpáteční spoj z Prahy jede v 18 hod. Více informací a také video z minula je na stránkách: Národní pochod pro život (hnutiprozivot.cz) Kdo by chtěl jet společně, dejte prosím vědět p. Marcele Volfové do příští neděle 17. 4. Přihlásila by všechny hromadně. Také je možnost objednat trička. Duchovní doprovod skupiny by dělal pan farář P. Emil Hoffmann.

Ježíšova věrnost byla velmi draze zaplacena, protože i na kříži v posledních okamžicích svého životního putování byl opět tvrdě pokoušen. Bylo to obdobné pokušení jako na poušti na počátku jeho veřejného působení. V závěrečné hodině jeho pozemského života se z úst lidí ozývají obdobná slova, která pronášel satan na poušti: „Zachraň sám sebe! Jsi-li syn Boží, sestup z kříže!“ (Mt 27,40). Ježíš však nechce zachraňovat sám sebe, chce naplňovat beze zbytku Boží vůli. Až do smrti si chce zachovat svou poslušnost Bohu, milovat a sloužit pravdě. To je také pravá příčina jeho smrti, zároveň ovšem příčina života pro všechny lidi! Je totiž Tím, koho Otec povolal mezi mrtvými v reakci na život, který prožil a který byl prodchnut láskou, jež je silnější než smrt.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek