Farní informace na 5. neděli postní – 3. 4. 2022

Farní informace na 5. neděli postní

Dátum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
04. 04. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl
05. 04. 2022
Úterý
07:30                                        
Na úmysl CM  (greg.) 
06. 04. 2022
Středa
18:00 
Na úmysl CM
07. 04. 2022
Čtvrtek
07:30                                           
Za + Jindřicha Chmelaře               
08. 04. 2022
Pátek
18:00
Za Ludmilu a Josefa Kubíčkovi a rodiče
09. 04. 2022
Sobota
18:00                            
Na úmysl CM (greg.)                  
10. 04. 2022
Neděle

08:00                                                                                                              18:00

R: Na úmysl CM                                                                                                  V: Na úmysl CM (greg.)

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli 10. 4. bude celodiecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.
  2. Příští týden bude probíhat v našich kostelích postní zpovídání podle rozpisu ve vývěsce. V Dobrušce v neděli 10. 4. od 16:00.  
  3. Zveme vás na pobožnost křížové cesty do Dřízen na Velký pátek 15. 4. v 12:00.
  4. Farní charita Dobruška pořádá jarní dobročinný bazárek v pastoračním centru od 1. 4. do 4. 4. Více informací na letáku ve vývěsce.
  5. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují na zajištění ubytování pro válečné uprchlíky a za vaši všestrannou pomoc. Bude-li potřeba další pomoc, budeme vás mailem informovat.

Ježíš dokázal zcela jasně rozlišovat mezi odsouzením hříchu na jedné straně a milosrdenstvím vůči hříšníkovi na straně druhé. Toto je převratné a v jistém ohledu pohoršlivé poselství o Božím milosrdenství, jež maže všechny hříchy, o Božím odpuštění, jež předchází naše obrácení. Právě zde se nachází pohoršlivá jedinečnost Ježíše Krista, kterou odmítají ti, kdo se považují za spravedlivé, a kterou s radostí v srdci přijímají hříšníci. Ten, kdo sám sebe uzná za hříšníka, může zakoušet Boží milosrdenství, jež v Ježíši Kristu dává člověku novou šanci. A proto takový člověk nabývá schopnosti uplatňovat milosrdenství ve svém soudu nad druhými, neboť my všichni jsme hříšníky a žijeme jen díky neskonalému Božímu milosrdenství.

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek