Farní informace na neděli Sesláni ducha svatého – 23.5. 2021

Farní informace na neděli Sesláni Ducha Svatého - 23. 5. 2021

Dátum
Den
Čas
Liturgický kalendář
Úmysl mše svaté
24 5. 2021
Pondělí
18:00
Památka Panny Marie, Matky Církve
25. 5. 2021
Úterý
07:30
Úterý 8. týdne v mezidobí
26.5. 2021
Středa
18:00
Památka sv.
Filipa Neriho, kněze
Za + Evu Kratěnovou, Annu Jeriovou a manžela Josefa
27. 5. 2021
Čtvrtek
07:30
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Za + Marii Mahďarovou
28. 5. 2021
Pátek
18:00
Pátek 8. týdne v mezidobí
Za + Leonarda a Agnešu Slaninkových, za syny a nevěsty
29. 5. 2021
Sobota
07:30 – 1. sobota
Vigilie slavnosti Nejsvětější Trojice
Za živé i zemřelé členy rodiny Veverkovy a Senkovy
30. 5. 2021
Neděle
08:00
19:30
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
R: Za + Antonii Forejtkovou
V: Poděkování za Boží pomoc a zdraví pro rodinu Slaninkovú

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

 1. Dnes prožíváme slavnost Seslání Ducha Svatého, nazýván taky Letnice, Turíce, Pentekostes, Padesátnice. Věřící, kteří se zúčastní veřejného zpěvu nebo recitování hymnu Veni Creator Spiritus (Přijď Tvůrce, Duchu Svatý, k nám), můžou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
 2. Dnes končí také doba velikonoční. Paškál se s úctou uschovává u křtitelnice, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtěných. Při pohřbech se paškál postaví u rakve, aby naznačoval, že pro křesťana je smrt jeho osobním přechodem do věčnosti.
 3. Do sbírky na splácení půjčky na Pastorační centrum jste minulou neděli přispěli společně ve všech farnostech sumou 20 101 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 4. Příští neděli 30.5. je celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
 5. Další setkání společné přípravy na první svaté přijímání bude ve čtvrtek v Přepychách 27.5. od 16:45 hod. na faře.
 6. Zveme vás na poutní mši svatou do kostela sv. Ducha na hřbitově v Dobrušce v neděli 23.5. v 11:00 hod. Z toho důvodu mše svatá v kostele sv. Václava ráno v 8:00 nebude.
 7. Taky vás zveme na poutní mši svatou do Domašína u Dobrušky v sobotu 5. v 11:00 hod.
 8. Noc kostelů se letošní rok uskuteční v pátek 28.5. V kostele sv. Václava bude možnost návštěvy od 18:00 do 22:00 hod. Bližší informace jsou na plakátku ve vývěsce.
 9. Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého Vás srdečně zve na „Pouť rodin ke svatému Josefovi“, která se uskuteční v neděli května 2021 v Šedivinách od 13:00 h.
 10. Farní charita Dobruška Vás zve na jarní dobročinný bazárek, který se uskuteční ve dnech -14. června 2021 v Pastoračním centru. Více informací na plakátě ve vývěsce.
 11. Diecézní charita Hradec Králové vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc strádajícím rodinám v Indii. Finanční dary lze zasílat na sbírkové konto: 1387434288/2700 (uveďte variabilní symbol 54000). Více informací najdete na webu hk.caritas.czwww.adopce.hk.caritas.cz.

V evangeliu slibuje Ježíš svým učedníkům, že až se vrátí k Otci, přijde Duch Svatý, který je „uvede do celé pravdy“. Apoštolům neschopným snést skandál umučení jejich Mistra daruje Duch nový interpretační klíč. Tito muži, zprvu ustrašení a zablokovaní, kteří byli zavřeni ve večeřadle, aby se vyhnuli dozvukům Velkého pátku, se najednou už nebudou ostýchat být Kristovými učedníky a nebudou se chvět před lidskými tribunály. Díky Duchu Svatému, kterým jsou naplněni, porozumí „celé pravdě“, pochopí, že Ježíšova smrt není porážka, nýbrž extrémní výraz Boží lásky; lásky, která ve zmrtvýchvstání přemohla smrt a oslavila Ježíše jako Vítěze, Pána, Vykupitele člověka, dějin a světa. A tato realita, jejímiž svědky jsou, se stává dobrou zvěstí, kterou je třeba hlásat všem. 

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek