Podklady pro nedělní liturgii Slova

Podklady pro nedělní liturgii Slova

Drazí bratři a sestry,  v příloze připojuji podklady pro  nedělní  liturgii Slovakterou můžete slavit společně v rodině.  Můžete být kreativní a můžete přidat zpěvy, scénky, básně,  apod.  My budeme na Vás a  na Vaše úmysly  myslet při nedělní koncelebrované mši svaté v 8.00 h ve  farní kapli.  – viz zde

P. Augustin Slaninka, CM s komunitou spolubratří vincentínů.

Přesunout se na začátek