AKTUALITY

Poutní bohoslužby v Dříznech

POUTNÍ BOHOSLUŽBY DŘÍZNA U PŘEPYCHNEDĚLE – 14.30 HOD května 2024 celebruje P. Ján Jakubovič, CM května 2024 celebruje P. Jan Paseka května 2024 celebruje P. Jiří Pilz května 2024 celebruje P. Zdeněk Novák srpna 2024 celebruje P. Dominik Pavol, CM října 2024  celebruje P. Jan Bystrý Před každou mší svatou modlitba posvátného růžence a příležitost […]

Adorace za kněžská povolání

Nedělí Dobrého pastýře završujeme v církvi týden modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Všechny proto srdečně zveme duchovně se sjednotit v modlitbě na tento úmysl Eucharistickou adorací v pátek 19. dubna po mši svaté cca od 18:30 h. v kostele sv. Václava.

Turistický výlet o jarních prázdninách

Turistický výlet o jarních prázdninách O jarních prázdninách dne 7. 3. 2024 jsme se s dětmi z farnosti vydali na turistický výlet.🚶‍♀️🚶‍♂️ Ráno jsme nejprve autobusem dojeli do Nového Města nad Metují a odtud jsme šli po červené značce zpět do Dobrušky. Trasa vedla podél Janovského potoka k přehradní hrázi Zákraví, dále přes Ohnišov a […]

Svatá sobota

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako […]

Křížová cesta na Velký pátek

Na Velký pátek 29. března se lidi z našich farností zúčastnili pobožnosti Křížové cesty v areálu poutního místa Dřízna u Přepych. Jednotlivá zastavení se modlili muži a kříž nesli chlapci. Přízeň počasí se odrazila i na hojné účasti věřících. Převažovaly rodiny s dětmi. Někteří poutníci přijeli na kolech, jiní pěšky. Modlili jsme se za Boží […]

Farní příměstský tábor

Zájemci o farní příměstský tábor ZLATÁ SOPKA, se mohou začít nahlašovat na email aktivity.farnost@seznam.cz. Po přihlášení jim budou zaslány veškeré dokumenty a informace. Cena tábora na jedno dítě činí 1000,- Kč. Termín podání přihlášky je do 30. 4. 2024. Děti z devátých a osmých tříd se mohou přihlásit jako asistenti vedoucích a podílet se tak […]

Přesunout se na začátek