AKTUALITY

Prosba o finanční příspěvek na Obnovu života

Prosba o finanční příspěvek na Obnovu života Dobrý den, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku pro Resocializační centrum Comunita in Dialogo, které v současné době vzniká v Běstvinách u Dobrušky s plánovaným zahájením činnosti v r.2021. Centrum bude zařízením pro dlouhodobý pobyt v trvání 6-9-12 měsíců s intenzivním resocializačním […]

Kvasiny – poutní mše v zámecké kapli 14.června 2020

Kvasiny – poutní mše v zámecké kapli 14.června 2020 V neděli 14.června 2020 se v kapli na zámku v Kvasinách konala poutní mše spojená s procesím ke Slavností Těla a Krve Páně., kterou celebroval dobrušský děkan ThLic.Augustín Slaninka, CM.  Mše se stala oslavou 800. výročí povolání sv.Antonína Paduánského, který je patronem zámecké kaple. Přinášíme fotografickou […]

Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka

Lítost a duchovní svaté přijímání – slovo papeže Františka Drazí naši farníci, ve farních ohláškách  jsem napsal, že dáme Vám příležitost na individuální zpověď, avšak pokud byste měli problém přijít,  nebo měli odůvodněný strach a báli se přijít do kostela na individuální zpověď, (dnes jsem telefonoval s mým spolužákem Jurkom Rendešom, který je v karanténě  […]

Podklady pro nedělní liturgii Slova

Podklady pro nedělní liturgii Slova Drazí bratři a sestry,  v příloze připojuji podklady pro  nedělní  liturgii Slova, kterou můžete slavit společně v rodině.  Můžete být kreativní a můžete přidat zpěvy, scénky, básně,  apod.  My budeme na Vás a  na Vaše úmysly  myslet při nedělní koncelebrované mši svaté v 8.00 h ve  farní kapli.  – viz zde P. Augustin Slaninka, CM s komunitou spolubratří vincentínů. https://www.youtube.com/watch?v=ag97W7zU-Vg

Přesunout se na začátek