AKTUALITY

hrob P. Františka Slavíka, SJ

Podpořte, prosíme, opravu hrobu P. Františka Slavíka na městském hřbitově v Dobrušce buď zasláním dobrovolného příspěvku na účet Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška.                                                               1241400309/0800 nebo QR […]

První svaté přijímání

Od 22. 3. 2023 se pravidelně jednou týdně ve farní klubovně scházelo devět dětí z naší farnosti na přípravě k prvnímu svatému přijímání.  Velký dík patří P. Emilovi Hoffmannovi za jeho vedení příprav. Zveme farníky na slavnostní první přijmutí eucharistie těchto dětí.   

Noc kostelů – 2. 6. 2023

V rámci akce „Noc kostelů 2023“ bude v pátek 2. 6. 2023 ve farním kostele sv. Václava koncert ZUŠ od 19:00 hod. Od 20:30 budou pak chvály hudební skupiny Gedeon z Valašských Klobouk. Všichni jste srdečně zváni. Kostel Sv. Ducha bude otevřený k návštěvě od 16:00 do 18:00 hod. V sobotu 3. 6. dopoledne bude […]

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové – 20. 5. 2023

Diecézní setkání dětí V sobotu 20. 5. 2023 jsme se, ve složení tři maminky a deset dětí, vydaly z Opočna n. O. vlakovou dopravou do Hradce Králové na Diecézní setkání dětí. Cesta do Hradce Králové byla poněkud náročnější, neboť vlaky byly plné cestujících a my měly s sebou dva kočárky. Zvládly jsme přestup v Týništi […]

Pochod pro život – 15. 4. 2023

Jaký byl Pochod pro život z pohledu účastníka této akce V sobotu 15. 4. 2023 se naše skupina 10 dospělých a 20 dětí sešla v 7:30 hod. na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí, abychom se společně vydali zvláštním vlakem, vypraveným pro tuto akci, do Prahy na Pochod pro život. V blízkosti Hlavního nádraží pro […]

Diecézní setkání dětí v Hradci Králové – 20. 5. 2023

Zveme na Diecézní setkání dětí do Hradce Králové, které se uskuteční dne 20. 5. 2023 s názvem: Poznej svého kamaráda v nebi, aneb všichni jsme pozvaní ke svátosti. Pro děti jsou připraveny zajímavé workshopy v Novém Adalbertinu. Setkání bude zakončeno bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Plánujeme jet společně vlakem z Opočna v 8 hod. s předpokládaným návratem v 15:30 hod. Kdo by chtěl […]

Přesunout se na začátek