Farní informace na 6. neděli v mezidobí – 11. 2. 2024.

6. neděle v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Srdečně zveme seniory na společné setkání v tuto neděli 11. 2. v 15:00 do PC v Dobrušce, které obohatí hraním Jan Preclík.

2. V úterý 13. 2. se v rámci Národního týdne manželství uskuteční v 18:00 ve sklepní restauraci Rampušák společná večeře nahlášených manželských párů.

3. Na popeleční středu 14. 2. začínáme liturgickou postní dobu, jako přípravu na slavení největších událostí v dějinách lidstva – Velikonoc. Mše svaté budou podle rozpisu. Z toho důvodu mše svaté v úterý v Solnici, ve čtvrtek v Skuhrově a Přepychách a v pátek v Dobrém a Bílém Újezdě nebudou.

4. Během postní doby se budeme v kostelích modlit pobožnost křížové cesty, kde je to místní zvyklostí. V Dobrušce ve středu a pátek od 17:30. Začneme v pátek 16. 2.

5. Další setkání dětí, které letos půjdou na první svaté přijímání, se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. v 16:00, nebo komu by to nevyhovovalo tak v 17:00, na faře v Dobrušce.

6. V rámci Národního týdne manželství si manželé budou moci obnovit své manželské sliby při mších svatých příští neděli 18. 2.

7. Dáváme do pozornosti postní brožuru v ceně 45 Kč, kterou si můžete zakoupit vzadu na stolku.

8. A také tradiční „postničku“, kterou si můžete vzít nebo i vlastnoručně s dětmi vyrobit a do které můžete ukládat peníze, či už sami nebo celá rodina, které během postní doby ušetříte. Ty se pak sesbírají a použijí na konkrétní dobročinný cíl.

9. Zveme mladé lidi na zimní vikariátní setkání mládeže. Bude se konat v termínu 23. – 24. 2. 2024 na DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách. V pátek bude program na Vesmíru, následně zde přespíme a druhý den půjdeme společně na svah na lyže/snowboard a nelyžaři na procházku. Více informací na plakátku a na našem webu vikariatrychnov.webnode.cz

10. A v rámci jarních prázdnin ve čtvrtek 7. 3. zveme děti a mládež na turistický výlet z Nového Města nad Metují pěšky do Dobrušky (cca 14 km). Odjezd autobusu z Dobrušky v 8:40. Nahlašování Marcele Volfové nebo Braňovi Štefúnovi.

Očištění, které my lidé můžeme zakusit, je vázáno na naši důvěru v Ježíše, který nám svou svatostí může sdělit čistotu a plné zdraví. Obecněji pak v naší každodennosti uzdravení začíná, když dokážeme počítat s někým, kdo nás má rád, kdo při nás stojí a je ochoten nést naši bolest, ať už je to nemoc, nebo hřích… Tak tedy Ježíšův radikální soucit od každého z nás vyžaduje, abychom se ptali po naší schopnosti stát nablízku tomu, kdo se cítí nečistý a nemocný. Nelze nevzpomenout, že v den, kdy František z Assisi objal malomocného, pochopil celé křesťanství a vydal se na cestu následování až k tomu, že se „velmi podobal“ Ježíši…

Vaši bratři v Kristu P. Emil, P. Dominik a P. Braňo

Přesunout se na začátek