Farní informace na 32. neděli v mezidobí – 12. 11. 2023

Farní ohlášky na 32. neděli v mezidobí

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

1. Do celodiecézní sbírky na pojištění kostelů a dalších církevních budov jste společně přispěli sumou 17 533 Kč. Děkujeme všem dárcům! Příští neděli 19. 11. bude celodiecézní sbírka na podporu katolických médií.

2. Stále probíhá podzimní dobročinný bazárek do 13. 11. v pastoračním centru v Dobrušce.

3. Z důvodu nepřítomnosti nás kněží nebudou v úterý 14. 11. slouženy mše svaté v Dobrušce, v domově důchodců v Přepychách a v Solnici.

4. Ve středu 15. 11. se uskuteční zasedání farní rady Dobrušky v pastoračním centru v 19:00.

5. Zveme mládež na další Večer mladých (VMko) s přespáním, který bude 24. 11. od 17:00 v Rychnově nad Kněžnou. Večerem nás bude provázet motto letošního Diecézního setkání mládeže (diecézko) – „Zastav se a naslouchej“, kam se i druhý den ráno společně vydáme vlakem. Více informací i ohledně přihlášení na plakátě.

Co to vlastně znamená být připravený a věrný? – Svatý Pavel to vysvětloval prvním křesťanům takto: „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem“ (Gal 6,9n). Být věrní Bohu tedy znamená být vytrvalí, neopouštět pole, ačkoli se očekávání protahuje a námaha se zdá být nadměrně obtížná.

Vaši bratři vincentini

Přesunout se na začátek