Slovo na týden

Slovo na týden

V evangeliu slibuje Ježíš svým učedníkům, že až se vrátí k Otci, přijde Duch Svatý, který je „uvede do celé pravdy“. Apoštolům neschopným snést skandál umučení jejich Mistra daruje Duch nový interpretační klíč. Tito muži, zprvu ustrašení a zablokovaní, kteří byli zavřeni ve večeřadle, aby se vyhnuli dozvukům Velkého pátku, se najednou už nebudou ostýchat být Kristovými učedníky a nebudou se chvět před lidskými tribunály. Díky Duchu Svatému, kterým jsou naplněni, porozumí „celé pravdě“, pochopí, že Ježíšova smrt není porážka, nýbrž extrémní výraz Boží lásky; lásky, která ve zmrtvýchvstání přemohla smrt a oslavila Ježíše jako Vítěze, Pána, Vykupitele člověka, dějin a světa. A tato realita, jejímiž svědky jsou, se stává dobrou zvěstí, kterou je třeba hlásat všem. 

Vaši bratři v Kristu Emil, Augustín a Braňo

Přesunout se na začátek