Prosba o finanční příspěvek na Obnovu života

Prosba o finanční příspěvek na Obnovu života

Dobrý den,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku pro Resocializační centrum Comunita in Dialogo, které v současné době vzniká v Běstvinách u Dobrušky s plánovaným zahájením činnosti v r.2021.

Centrum bude zařízením pro dlouhodobý pobyt v trvání 6-9-12 měsíců s intenzivním resocializačním programem pro ty, kteří propadli závislostem na alkoholu a/nebo na drogách. Klienti komunitního domu před nástupem musí absolvovat ambulatní nebo krátkodobé léčení a detoxikační pobyt. Všichni klienti musí mít společné především to nejdůležitější: svobodnou a pevnou vůli s tímto návykem definitivně skoncovat a znovu spolu se svými blízkými vést plnohodnotný život. Při přípravě centra nestavíme takříkajíc na zelené louce, naopak. Celý projekt je totiž budován podle vzoru centrálního domu v Itálii, kde ve městě Trivigliano funguje obdobná komunita v duchu křesťanského soužití a pomoci podle zásad svého zakladatele P. Mattea již dlouhých 29 let. Další centra postupně vznikala jak v Itálii, tak v zahraničí, a za roky jejich existence jimi prošly stovky a stovky převážně mladých lidí, kteří se rozhodli obrátit kormidlo svého života správným směrem.

Smyslem Resocializačního centra „Obnova života“ je poznání, pochopení a obnovení vlastních lidských hodnot klientů. Tomuto cíli je plně podřízen i způsob, jakým bude komunita fungovat. Klienti jsou pomocí sociálních, terapeutických a pracovních aktivit vedeni k aktivnímu a samostatnému zapojení do všech činností, učí se čelit svým problémům, naslouchat druhým a přebírat odpovědnost za svěřené úkoly, jejichž prostřednictvím nacházejí víru sami v sebe a ve své schopnosti a nacházejí nový, zdravý smysl života. Tento dlouhodobý resocializační program přináší kýžené výsledky až u 85 % klientů. Během samotného pobytu je kladen důraz na pořádek, přesnost, soustředěnost, naslouchání a důvěru.

Věříme, že nabídneme v Královéhradeckém kraji dosud chybějící službu v oblasti péče pro ty, kteří našli vnitřní sílu a chtějí po absolvování ambulantní, krátkodobé péče a detoxikaci upevnit své odhodlání a zvítězit nad svojí závislostí.

Váš příspěvek, ať už jeho výše bude jakákoliv, nám pokračování v budování celého projektu výrazně usnadní. Poskytnutím příspěvku získáte dobrý pocit a vědomí, že díky Vaší pomoci již brzy nejeden mladý člověk znovu najde správnou životní cestu a že jste do současného světa pomohli přinést dobro a porozumění.

V souladu se zákony Vám pochopitelně vystavíme potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu pro přiznání k dani z příjmů. (zašlete údaje o dárci na e-mail: comunitaindialogo.cz@gmail.com )

Pro finanční dary máme připravený bankovní účet:

-Pro platby v rámci ČR:
Účet: 4296369349 / 0800 Česká spořitelna

Pro platby v EUR ze zahraničí do ČR :
Název účtu: Misijní společnost sv. Vincence de Paul
IBAN: CZ69 0800 0000 0042 9636 9349
SWIFT/BIC: GIBA CZ PX

Centrum vznikne postupně po etapách, které Vám chceme ve stručnosti představit:

I. etapa – aktuálně již intenzivně probíhá – zakoupili jsme bývalou zemědělskou usedlost v Běstvinách čp. 39 včetně přilehlých pozemků se zahradou a malým lesíkem. Svépomocí se podařilo odstranit náletové dřeviny, provést důkladný úklid, zbourat bývalou stodolu a přístavky, které byly ve špatném technickém stavu. Současně jsme pracovali na dokumentaci pro povolení výstavby dřevěné ubytovny pro 8 lidí a kompletního technického zázemí. V ubytovně se budou nacházet dva obývací pokoje, společná obytná místnost s kuchyní a jídelnou, sociální zařízení a vstupní místnost s prostorem pro centrální topení. Povolení se podařilo získat v prosinci 2019 a zahájili jsme aktivní práce. Je již provedena renovace studny a rozvody vody, jsou připraveny základy pro ubytovnu včetně přípojek elektřina, vody a kanalizace, zhotoveny zasakovací příkopy pro čističku odpadních vod, byly provedeny potřebné zemní práce. Jsou zaplaceny zálohy na výrobu ubytovny, požární nádrže, čističky odpadních vod, akumulační nádrže na dešťovou vodu. Dodavatel aktivně pracuje na výrobě vlastního objektu ubytovny. Dokončení je plánováno na podzim r.2020. Aktuálně již byla proinvestována částka cca 3 mil.Kč. Dokončení si vyžádá další cca 2 mil.Kč. Váš příspěvek bude aktuálně použit na dokončení prací této I.etapy, aby mohli přijít první klienti a byla zahájena vlastní terapeutická činnost.

II. etapa zahrnuje rekonstrukci přízemí přilehlého rodinného domu čp.39, včetně hospodářského zázemí. Proběhnou další terénní úpravy přilehlých prostor, oplocení objektu a dojde zejména k dobudování zázemí pro hospodářskou činnost. Společnost klientům budou dělat kozy, králíci, drůbež a včely s využitím jejich pozitivního vlivu v rámci animoterapie. Klienti komunity se v rámci pracovní terapie pod odborným vedením aktivně zapojí do potřebných rekonstrukčních prací. Opravené místnosti v přízemí budou využívány pro odbornou terapeutickou a sociální práci s klienty. Dojde k nákupu potřebného technického vybavení, např. pily na dřevo, drtiče odpadového dříví, sekačky na trávu a dalšího nářadí, nástrojů a zařízení. Tuto etapu bychom chtěli realizovat v průběhu r.2021.

III. etapa bude sestávat z rekonstrukce podkroví objektu čp.39, kde vznikne prostor pro ubytování dalších 8-10 klientů, kteří vytvoří další terapeutickou komunitu. Tím bude dosaženo plánovaného konečného počtu klientů v celém projektu. Plánovaný časový horizont je závislý i na dostatku finančních prostředků s výhledem cca v roce 2023-2024.

Podrobné informace a odpovědi na otázky najdete na webových stránkách www.comunitaindialogo.cz

S pokorou a úctou Vám předem děkujeme za to, že jste naší žádosti věnovali svůj čas, a děkujeme za případný finanční příspěvek, který pomůže dobročinnému úmyslu.

Oficiálny dokument naleznete >>ZDE<<

Přesunout se na začátek