Farní informace na 15. neděli v mezidobí – 10. 7. 2022

Farní informace na 15. neděli v mezidobí

Datum
Den
Čas
Úmysl mše svaté
11. 07. 2022
Pondělí
18:00
Na úmysl CM (greg.)
12. 07. 2022
Úterý
07:30                                        
Za osvobození od zla
13. 07. 2022
Středa
18:00 
Za + rodinu Barana Góru
14. 07. 2022
Čtvrtek
07:30                                   
Na úmysl CM (greg.)                  
15. 07. 2022
Pátek
18:00
Za + a živé členy rodu Slezáků
16. 07. 2022
Sobota
18:00                            
 Na úmysl CM (greg.)
17. 07. 2022
Neděle

08:00                                                                                                             19:30

R: Za + Karla Skalického, rodiče a prarodiče                                                                                                             V: Na poděkování za 70 let života a Boží ochranu do dalších let

Ohlášky pro farnost Dobruška, Přepychy a Solnice

  1. Příští neděli 17. 7. bude sbírka na pastorační centrum.
  2. Zveme vás na mši svatou do Uhřínova příští sobotu 16. 7. v 16:30.

 Kolikrát jsme na místě onoho kněze a levity stáli my! S kolika „napolo mrtvými“ osobami jsme se i my už v životě setkali, a přesto jsme šli dál! Možná jsme měli také obavu z toho, že si „pošpiníme ruce“, poskvrníme se, když ne fyzicky, tak morálně. Při řešení některých choulostivých situací bídy a nouze nezbývá skutečně nic jiného, než podstoupit určitá rizika; avšak s Ježíšem a s podporou ze strany společenství, je možné je překonat a zvítězit. I Ježíš se ušpinil, když sestoupil do „stoky tohoto světa“, jak prohlásil Tertulián. Zašpinil se všemi hříchy světa, ale „vzal“ je s velkou silou své lásky a oběti.                                      

 Vaši bratři v Kristu

Farní informace na 15. neděli v mezidobí – 10. 7. 2022
Přesunout se na začátek